Veendam - Zuidbroek

 

Na  een aantal jaren is het er  toch van gekomen, een  her opening van de passagiersdienst Zuidbroek – Veendam .  Het plannen en de financiering en  het overleg kostte heel wat tijd. Het traject moest aangepast worden en men moest rekening houden met het goederen verkeer. De aanleg van een spoorlijn is  van andere aard  dan 100 jaar geleden omdat de infrastructuur nu heel anders  is.  Denk maar eens aan de industrie terreinen  deze   gebieden liggen tegenwoordig om de plaatsen heen. Het personen vervoer van de eerste verbinding  in Veendam van de NOLS begon in 1910 en eindigde in 1953.  Vanaf die tijd ging het vervoer per bus.  De spoorlijn werd nog gebruikt door de goederen treinen voor de containeroverslag en door de aangrenzende industrieën.   Zoals gezegd stonden jaren geleden al stukken in de krant om de spoorlijn weer te openen voor het personenvervoer .   Er  volgden onderzoeken naar de haalbaarheid van de lijn. Ook moest het traject aangepast worden aan de maatstaven van de huidige snelheid van  het personenvervoer .   In Veendam werden sommige overwegen nog handmatig  bediend.     In mei 2010 werd het opdrachtbord  onthuld  met de opdrachtgever de uitvoerder enz.   Dit was het officiële  startschot .    Het traject wordt gedeeltelijk verdubbeld . In Augustus zien we al zware dumpers rijden met geel zand rijden.  Dit wordt gestort op het industrie gedeelte tussen het station Veendam en de overgang bij Muntendam  . Ook vanaf  de overgang van Muntendam  wordt nog vijfhonderd meter geel zand gestort richting Zuidbroek  .

 

 Aanleg van het spoor bij Muntendam. Foto W Mensinga.

 

Het zand wordt in een gegraven gleuf gestort  .Het zand moet nog enige tijd liggen om te kunnen inklinken .     Inklinken is het  verdichten van het zand  . Los zand bestaat voor een deel uit lucht en door het te laten rusten en door de regen  wordt de volume kleiner . Op zo”n manier wordt  de ondergrond stabieler . Ook worden her en der bosshages weggehaald   om ruim baan te maken voor het  traject .    In September wordt de  historische oude Jonker loods   leeg geruimd .Op 6 december was er een voorlichting avond in hotel Park Zicht.  De zaal zat helemaal vol belang stellenden .De heer van Wingeren   en  de heer Petersen  van Prorail gaven uitleg over de nieuwe situatie rond het nieuwe  station   . Zo werd er verteld dat er zo’n 250 fietsen in de openlucht geplaatst kunnen worden en er een aantal fietskluizen  komen .  De bussen komen in de Jonker  loods  te staan . Het maaiveld om de loods heen wordt wat  verhoogd .   Ook  komt  er een pad van de bushalte over het spoor naar het perron toe   

 

 

  Het nieuwe spoor in Veendam. W Mensinga. Wie heeft herinneringen aan dit station? wim_mensinga@hotmail.com

De winter valt dit jaar vroeg in maar de werkzaamheden gaan door als de vorst niet te diep in de grond zit .    In december is te zien dat de nieuwe rails er ligt . De stootjuk moet nog gemonteerd worden .  Ook is te zien dat er oude stukken rails doorgebrand worden .  Aan de zuidkant van het perron naast de stootjuk komt een toegangspad te liggen die schuin tegen de kopse kant van het perron aan komt te liggen . Het perron neemt een groot deel van het oude gebied in beslag . In vroegere dagen stond aan deze kant ook nog een goederenloods vergelijkbaar als de goederenloods in Zuidbroek  .

.  Op 18 januari  waren de nieuwe spoorstaven in Muntendam te zien .  Ze lagen al klaar  langs  de spoorbaan en  op 1 februari  is te zien dat het stuk van Muntendam tot ver in de tussenklappenpolder al van rails is voorzien.

We gaan nog even terug voor een beknopt overzicht  van het personenvervoer rond Veendam. wordt de lijn voor het personenvervoer gesloten.

Op 29 mei 1940 gaat de lijn mede door de Duitse bezetter weer  open. Het personenvervoer blijft nog tot 1953 in stand.

In 2010-2011 wordt een gedeeltelijk dubbel spoor naar Zuidbroek aangelegd voor het personenvervoer.

Op 1 mei 2011 is de feestelijke opening van de nieuwe spoorlijn.

 

 De feestelijke opening in Veendam. De STAR is er met de stoomlocomotief! foto W Mensinga.

Het is niet de eerste keer dat hier een   Spurt te zien was . In 2007 was er een feestdag waar de spurt van Zuidbroek en Veendam heen en weer pendelde.

Slot

De dagen voor de opening wordt er vooral nog aan de elektonica gewerkt .    Op  23 april zien we de test trein druk heen en weer rijden .   Men is dan de assentellers aan het testen

Het hele project heeft vijftien miljoen euro gekost.    Dit werd o.a. betaald van de 2,16 miljard euro die de provincie kreeg  i.v.m het afblazen van de Zuiderzeelijn .

 

Tot slot nog een foto van de Obelix . Deze mobiele kraan tilde de wissels op en transporteerde ze naar de oostkant van het emplacement van Zuidbroek. Hier ligt de aansluiting naar Veendam. Op de achtergrond het spoorwegmuseum van de NNTTM.


  

Ik heb tientallen foto's gemaakt van de aanleg van de spoorlijn. Mocht u nog wat zoeken?