We belijken de belangrijkste locomotiefloodsen van het noorden.

De locomotiefloods zo als hij er in de jaren 60 uitzag . Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

  

We beginnen met de locloods van Groningen. Dit was een van de grootste van het noorden. Mijn opa werkte hier vele jaren.De loods is in 1925 geopend  en was een vervanger van de vijf standenloods die tegenover het station stond.  Het was voor die tijd een modern gebouw Er was verwarming, een inrichting om ketels te wassen  enz.  Ik heb in het begin van de jaren zeventig eens in de loods gekeken . Er stonden toen een stuk of wat draaistellen een diesellocje  en wat losse wielen in de loods .    Het was een groot gebouw voor een deel opgetrokken uit steen en voor een  deel uit hout.  Aan de zuidkant  stond de NS gasfabriek met daar naast een gemetselde gashouder . Dit fabriekje leverde gas voor de verlichting van de rijtuigen  .In de locomotiefloods zaten ook smeerkelders; er was een kantoor, ketelruimte enz.  In de jaren zestig is de loods voor de helft ingekort in verband met de aanleg van het Emma viadukt.  De eerste afmetingen waren ongeveer 50 bij 75 meter. In de hoogtij dagen konden er veertig locomotieven in de loods staan . Voor de oorlog waren dit vooral locomotieven van de serie 1300,2900 ,3200, 3700 5500, en 7100, Na de oorlog de 3300,4300,en de 5500 serie . In deze tijd was de heer Monne hier hoofdwerktuig bouwkundige en hij was zeer geliefd bij het personeel. In de jaren 60 was spoor 8 een putspoor voor het smeren van de diesel locomotieven. Jan Buining was hier toen monteur.

De verkleinde locomotiefloods in 1970. De loods is dan ongeveer 50x 37 meter groot.

 

 Aan de noordkant zaten de kantoren en was ruimtes. De locomotiefloods had 8 sporen. Wie van het station kwam, kon lopend naar het Hoornsediep en hier het zwarte weggetje op. Er was hier een bewaakte overgang en je kon hier langs het diep lopen maar later kon je onder het Emmaviadukt door en kwam je zo achter de locomotiefloods uit.

Wie heeft herinneringen aan deze locloods. wim_mensinga@hotmail.com 

De nieuwe loods in Groningen Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

Tegenwoordig staat er een kleine rechthoekige loods op het emplacement van Groningen voor klein onderhoud. De loods is 50 meter lang en 8 meter breed. ook is er een smeerkelder in de loods aanwezig.

 

 

    

 De remise van het Woldjerspoor in Delfzijl op een ingekleurde ansichtkaart  . Net voor de loods staat een OMBC 1904-1910. Boven de loods is de watertoren te zien en aan de linkerkant de wachtpost nr38. Wie weet meer over deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

Op de foto het pas geopende gebouw met  een trein  van het OMBC type die klaar staat om via Slochteren naar Groningen te gaan . Er achter ziet men de watertoren van de SS locloods van Delfzijl.  Deze remise is speciaal voor het Woldjerspoor gebouwd . Wat verder op de achtergrond ziet men de wachters woning . Achter het gebouw ziet men nog een hoop zand liggen van de bouw .De loods had vier gangen en bood onderdak aan de OMBC treinen. Er zat ook een smeerkelder in het gebouw . Er was een kantoorruimte en een was ruimte in het 46x22 meter grote gebouw.  Deze lengte is gekozen omdat er dan twee treinen achter elkaar konden staan . Dus er konden 8 treinen in de loods staan . Half weg de jaren dertig verloor het zijn functie als locloods . De diensten werden toen langzamerhand  over genomen door de stoomlocomotieven van de serie 5500.  De locloods is in de jaren negentig gesloopt.

De locloods van Stiens . foto Wim Mensinga. Wie weet meer over deze locomotiefloods . wim_mensinga@hotmail.com

Het locdepot van Stiens had vijf gangen . Het gebouw is met een vakwerk constructie opgemetseld zie op de foto(rechts).  Het is een balkwerk constructie waar stenen  tussen zijn gemetseld . Het gebouw uit 1902 verloor in de jaren twintig alweer haar functie als locdepot. Het gebouw is ongeveer 71 bij 29 meter groot . Hier stonden  locomotieven van de serie 7100 opgesteld ook stond er een locomotief uit de serie 1100.  Een bewoner in de buurt had het volgende verhaal. Zijn vader was hier district hoofd en had in die tijd een kantoortje op het station  .  Volgens deze man  werd er alleen maar klein onderhoud in de loods gedaan . Oa. het smeren en het repareren van aspotten , vering  enz.  Ook het poetsen van locomotieven gebeurde hier.  Voor de loods  was een kolenbunker en  voor het station een waterkolom  om de locomotieven te vullen . De loods doet nu dienst als opslag voor aardappelen.

 Wie heeft herinneringen aan deze locloods. wim_mensinga@hotmail.com 

Foto Wim Mensinga 1982 Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

De Polygonale locomotievenloods van Nieuweschans . Dit gebouw is gebouwd in 1876. Hier voor stond er een rechthoekige locomotief loods in Nieuweschans .Voor de locomotiefloods lag een draaischijf die in 1910  vergroot is. De loods had 9 sporen. Aan de rechterkant zaten de kantoren . Aan de linkerkant was de smederij en was er een magazijn in het gebouw. Ook was er een wasgelegenheid . De vuurhaard van de smederij is er nog altijd . Het schijnt dat een leerling machinist een locomotief achteruit uit de loods mocht rijden maar hij had niet gekeken of de brug van de draaischijf in de goede stand stond. Met een knal verdween de tender in het gat . De meeste locomotieven die hier stonden waren van de serie 1100 ,2900 enz. In 1935 sloot het depot haar deuren . Later heeft het gebouw nog dienst gedaan als bus remise en als opslagruimte. Het gebouw is weer gerestaureerd en men kan er nu terecht voor een kopje koffie.

 De  locloods van Leeuwarden .  Schilderij gemaakt door Hans Kaas van het boek Schilderachtig spoor. Met toestemming van de kunstenaar geplaatst. Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

 Deze locloods had vijf gangen de loods was voorzien van smeerkelders  .  De locloods was voorzien van een zaagtanddak  met 14 segmenten.   De locomotievenloods was ongeveer vijfentwintig meter breed  x  honderd meter lang .  De spoorlijn van Harlingen Leeuwarden was trouwens de eerste spoorlijn van het noorden en is in 1863 geopend. De beschreven locloods van de Staats Spoorwegen is rond 1907 gebouwd.  Aan het gebouw zat vroeger  het gebouw van de HSM .( Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij )  met 3 gangen . In de locloods van  Leeuwarden was een smederij ,machinistenkamer ,magazijn enz .   Net na de oorlog stonden hier veel   locomotieven van de serie 2100 met de bijnaam (blikken tinussen ). Deze namen dankten ze aan hun rammelend geluid . De 5500  was hier ook een heel gewoon verschijnsel . Deze tenderlocomotieven waren in het hele noorden te zien. In 1950 werd de loods gesloten voor onderhoud . Ook de ketelwasserij verdween toen . Ik was hier in de jaren zeventig en meende dat er toen een kolenhandel in het gebouw zat. Wie kent er mensen die hier gewerkt hebben Wim_mensinga@hotmail.com 

                                                                                                                 De locomotief loods van Harlingen.

De  locloods had drie standen en is gebouwd in 1883. Het gebouw stond schuin tegenover het station aan de kant van Leeuwarden . De locomotieven van de serie 1100 en 1300 stonden hier opgesteld . In 1936 verloor het zijn functie als depot .De loods had veel weg van de goederenloods die hier nog tot in de jaren zeventig stond  . Na de oorlog werd de loods verhuurd . Er stond toen nog regelmatig  een sik in het gebouw . De loods diende later als opslag voor stro .   De loods werd in 1959 door brand verwoest.

De locdepot van Delfzijl van de achterkant gezien. Verz W Mensinga. Wie weet meer over deze deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

Het gebouw uit 1885 had zeven gangen en een draaischijf van 13.5 meter. De loods bood onderdak aan de serie 700 en de 6800 serie . De 6800 serie is op heel oude ansichten  te zien voor het station . Zij reden in de begin tijd veel van Groningen naar Delfzijl . In 1935 ging het onderhoud van de locomotieven werkplaats  over naar Groningen. Er werden in de oorlog bunkers achter de loods gebouwd. Tijdens de bezetting werd het kantoortje van de loods door de Duitsers als koffieruimte gebruikt. Het gebouw werd in die dagen ook in brand geschoten. een bewoner wist te vertellen dat de draaischijf er nog heel lang lag en dat de jeugd daar wel op speelde .

                                                                                                     DE locomotief loods van Sneek . Te W Mensinga  .  Wie weet meer over deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

De locomotiefloods was van het zelfde type als die van delfzijl . Het depot heeft tot 1921 dienst gedaan en bood onderdak aan HSM locomotieven . Ook de De NS 5500 ex 701-775 HSM was hier te vinden .In het gebouw zat ook een smeerkelder . Later zat er een kolenhandel in het gebouw.   De loodsen zijn  in de jaren zeventig is gesloopt . Ook de draaischijf heeft er nog lange tijd gelegen .De spoorlijn aan de rechterkant was het spoor van de NTM. Het gebouw links voor het gebouw is het watergebouw .  In Sneek staat ook het modelspoormuseum .

 

De locomotiefloods van de NOLS in Assen . Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

Dit gebouw was zo,n 40 meter lang 10 meter breed .Het is gebouwd voor de NOLS (Noord Ooster Locaal Spoorweg. Er zat aan de achterkant nog een werkplaats (smederij )aan vast. Aan de wegkant lag vroeger ook nog een draaischijf ,maar is al lang geleden gesloopt. Aan de zuidkant van het gebouw lopen  de doorgaande sporen van de lijn Groningen-Meppel. Even verder ging de NOLS spoorlijn in oosterlijke richting hier moest de lijn de railsen van de lijn Groningen Meppel doorkruisen. Vervolgens ging het richting Rolde. Helaas is het gebouw onlangs gesloopt,wie er nu met de trein langs rijd,ziet alleen maar een hoop zand liggen. Het is toch ongeloofelijk dat zoiets tegen de vlakte is gegaan,het bewijst maar weer hoe wij met onze oude spoorgebouwen omgaan. Er is door de historische vereniging Assen nog wel een poging gedaan om het gebouw te behouden. Maar het heeft niets geholpen de modelvereniging moest er uit en het lot was bezegeld. Waar eens de smeden stokers aan het werk waren is er niet meer . De loods is 102 jaar geworden.  Wie heeft herinneringen aan deze locloods. wim_mensinga@hotmail.com 

 

 

Een sprinter boven de smeerkuil in Onnen. Foto W Mensinga . 2006.

Het onderhoud,s van Onnen opende in de jaren twintig haar deuren . Het oude depot had vijf gangen en een van vier gangen . De loods leek enigszins  op de locloods van Groningen. . De huidige loods is tweehonderd meter lang en geopend in 1985. Er zit in het gebouw ook een wiel draaierij . De trein rijd boven de draaibank en wordt vol automatisch afgedraaid.  Verder zijn er verscheidende smeerkelders .   Het bedrijf werkt dag en nacht door . In de oorlog is het emplacement verschillende keren beschoten door spitfires . 

 

De Locomotiefloods van Zoutkamp.

Op de tekening hier boven  is de locomotiefloods van Zoutkamp te zien . De locloods had twee gangen en aan de linkerkant een water reservoir. Het gebouw had een oppervlakte van 537 vierkante meter  .  Het linker gedeelte is het watergebouw . Hier in zat water dat voor de stoom locomotieven gebruikt werd  . Verder was er nog een kolenbunker en een draaischijf op het emplacement aanwezig . De locloods heeft maar 4 jaar  als locomotiefloods dienst gedaan  .In 1928  werd de loods al te huur aangeboden door de spoorwegen.  De loods wordt in 1940 verkocht als timmerhout .

 

 

De locomotiefloods van Stadskanaal . Foto Utrechts Archief. Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

Stadskanaal was een belangrijke plaats voor de spoorwegen met aansluitingen naar Groningen via Zuidbroek . Men kon naar Emmen ,Assen en naar Ter Apel met de trein .  De locloods uit 1906  had twee gangen een smederij en er was een waterreservoir . In de hoogtij dagen stonden hier veel locomotieven van de serie 700 en 2900. De locomotiefloods in in de jaren zeventig verdwenen . Er staat nu een nieuwe drie standige loods van de STAR.  Had deze loods ook een smeerkelder  ?  Wie weet meer Wim_mensinga@hotmail.com 

De locloods van Roodeschool . Foto verzameling : Dick Bolt. Wie heeft herinneringen aan deze locomotiefloods wim_mensinga@hotmail.com

Dit was een twee gangen loods . Vlak bij de loods heeft ook nog een draaischijf gelegen omdat dit het eindpunt van de spoorlijn was. De loods verloor in de jaren dertig al haar functie als locloods . Later was dit een overnachting plek voor de machinisten . Ze sliepen hier in een conducteurs wagen . Deze loods is wat bouwstijl betreft bijna het zelfde als de locomotiefloods in Barneveld.

De locomotiefloods van Stavoren Foto Peter Collet.

Er liepen twee sporen in de loods en aan een kant was een smederij .

Wie heeft er meer informatie over deze loods bouwjaar enz.  wim_mensinga@hotmail.com 

Anjum.                                          Foto Wim Mensinga

De locloods (1909) van Anjum had wel wat van de loods die in Assen stond . Het was een rechthoekig model met aan de achterkant een dwars gedeelte. Op de foto de binnenkant van het dwars gedeelte . Dit diende voor de opslag van brandstof .


Wie heeft er meer informatie over deze loods wim_mensinga@hotmail.com


 Het emplacement van Anjum.

Op de bovenstaande tekening is de locomotiefloods van Ter Apel te zien. De loods had twee gangen een smeerkelder en een slakkenkuil. Op het emplacement was ook een draaischijf en een watertoren om de locomotieven van water te voorzien. Het terrein waar de locomotiefloods stond is later helemaal afgeraven.

                        Op de tekening is te zien;    

links het kanaal  met de spoorbrug die er schuin over heen loopt. Even verder naar beneden is de spoorhaven te zien de haven had twee laad en los sporen.  Rechts boven de spoorbrug is de locomotiefloods met twee sporen te zien. Rechts op de tekening is de draaischijf met het huisje voor de bediening te zien.