Het volgende stuk gaat over de lijn Stiens- Harlingen.

Als je  de plaats Stiens aan de oostkant nadert,  zie je al gauw het witte stations gebouw staan. Het station Stiens  was  van de  NFLS (Noord Friese Locaal Spoorwegmaatschappij ) 1e klasse. Het rechthoekige station  met aan de perron kant een puntgevel, ligt er nog bijna net zo bij als in de begin, alleen is het station wit gepleisterd. Het is jammer dat na de oorlog de  perron overkapping is weggehaald. Deze overkapping had een kleine knik,  waardoor hij bij het spoor weer wat omhoog liep. De overkapping werd ondersteund door vier palen. Het gebouw heeft een lengte van ongeveer 30 meter.

De spoorlijn die in 1901 geopend is , deed onderweg nog wat kleine plaatsjes aan. Vanaf Leeuwarden ging de trein eerst een klein stukje richting Harlingen om vervolgens met een vrij kleine bocht naar het noorden af te buigen. De eerste stopplaats na Leeuwarden was halte Leeuwarden, dan kwam Jelsum en vervolgens de plaatsjes Cornjum  en Britsum.Van deze stations is niets meer over.  

Voor het station Stiens lag vroeger een eenvoudig midden perron. Hier kon men dan kiezen ,vanaf het perron (spoor 2 ) kon men naar Dokkum  en Anjum reizen en van spoor 1  kon men met een boog naar het westen reizen ,vlak onder de kust door naar Tzumarrum  toe. Het stuk naar Tzummarum is in 1902 geopend.     

                                                                                                                                                                                                                                                     Het

 Het sporenplan van het emplacement van Stiens met de locomotiefloods van Stiens  .Tek W Mensinga

 

 Een Wissel aan de noordkant van het station van Stiens. Foto Wim Mensinga.

 Wie heeft herinneringen aan dit station?  Wie was hier de stationschef ?  wim_mensinga@hotmail.com

In 2011 is de rails verwijderd. Het stationskoffiehuis is  nog altijd aanwezig. Aan de linkerkant kon men opstappen om met de trein naar Anjum te gaan. Even verder naar het noorden stond wachtpost 2 ,hier was de splitsing naar Harlingen en naar Anjum.

 

 Wachtpost 2 ten noorden van het station van Stiens. Tek W. Mensinga. Wie heeft herinneringen aan deze wachtpost?   wim_mensinga@hotmail.com

 

 

 

Het station van Vrouwbuurstermolen in 2008. Foto Wim Mensinga Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

  De huidige bewoners van het station wonen  al 42 jaar met plezier in het station en hebben tot 1972 meegemaakt hoe de goederentreinen langs het station reden. We hadden  nooit last van goederen treinen verteld de bewoner ,veel erger was de overweg verder op waar de  vrachtwagens met bieten over heen gingen,dat rammelde vreselijk en gaf een flink kabaal .  Het personen vervoer werd al rond de oorlogstijd  gestaakt .  In de oorlog,s tijden werd er volgens de bewoners nog al is met wisselend materiaal  gereden  .  Dit kwam door onder andere door materiaalschade? . Op deze locaal spoorlijnen werd  overigens met een bescheiden gangetje gereden .  Vroeger werden  op de lijn nog al wat landbouw producten vervoerd .  Vooral  veel  treinen met aardappelen  en bieten  werden over deze spoorlijn vervoerd   .  In Stiens was een grote aardappel overslag .  Het noorden van Friesland was bekend om zijn aardappelen teelt  . Een man die ook uit deze buurt kwam vertelde dat ze als kwaai jongen hier de vrachtbrieven van de treinen pikten die aan de buitenkant van de wagons hingen.    Het was mooi als je verschillende brieven had met verschillende landen er op .Tot zo ver deze meneer   . Vanaf hier ging het spoor in een rechte lijn naar sint Vrouwenparochie toe . Het station van sint Vrouwenparochie is in 2001 afgebrand

                

              

                                                                     

 Het station van Vrouwenparochie  .Foto stationsweb.

 Wie heeft herinneringen aan dit station?  wim_mensinga@hotmail.com

 

Tek Wim Mensinga.

Tussen Vrouwenparochie lag de  stopplaats Langhuisterweg . Er is nu alleen nog een verhoging in het land te zien. Tijdens een fietstocht trof ik op het land een man die hier zijn schapen heeft  lopen.   Deze man wist dat hier ooit een halte stond.Hij vertelde verder dat zijn vader hier vroeger aardappelen heenbracht . Er was hier een losspoor en de wissel lag aan de kant van Annaparochie .  De aardappelen gingen richting Stiens tot zo ver deze man. Het losspoor moet aan de ondergrond te zien zo'n twee honderd meter lang geweest te zijn. Een andere man kon vertellen dat er in de jaren dertig veel armoede in deze streek was en dat er veel mensen achter de dijk in het slik werkten . Er waren toen heel veel cafe's in de buurt waar de mensen hun zuurverdiende geld  weer uitgaven . De halte werd in de jaren dertig weer opgeheven.  In 1971 werd ook het goederenvervoer opgeheven. Als we verder gaan komen we tenslotte in Annaparochie uit.

 

 

 

 Op de foto het station van Annaparochie . foto Wim Mensinga.

Wie heeft herinneringen aan dit station?  wim_mensinga@hotmail.com

Naast het station zijn nog de oude loodsen aanwezig die voor de aardappel overslag dienden . Het personenvervoer stopte hier natuurlijk ook tot in de jaren dertig van de vorige eeuw . In 1940 ging de lijn nog weer een aantal maanden open voor het personenvervoer.Het volgende station is Jacobaparochie dat station is al in 1960 gesloopt. In Jacobaparochie nam de lijn een boog. en dan gaat het verder naar Minnersga.

 

 Het station van Minnersga Foto Wim  Mensinga. Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

Het station van Minnersga staat er nog . Er is nu een bedrijfje in het station  gevestigd . Ook hier is nog een aardappelloods te vinden .Er is ook nog een klein spoorbruggetje te vinden . We gaan van hier verder naar Tzummarum.

 

 

 Het loket van het station van Tzumarrum. Foto Wim mensinga  .

 Wie heeft herinneringen aan dit station?  wim_mensinga@hotmail.com

We komen bij het station van Tzumarrum . Dit is van het zelfde type als van Stiens . Dit waren de grootste stations van de NFLS.  In Tzumarrum kon men twee kanten op met de trein . In 1903 is het stuk naar Harlingen en de aftak naar Franeker geopend. Voor het station lagen dan ook een aantal sporen naast elkaar . Ook was er een eenvoudige locomotievenloods in Tzummarum  . Deze stond aan de oostkant van het station . Aan de west kant van de plaats ligt een spoorbrug voor twee sporen . Hier was ook de boog naar Franeker die nog vaag te herkennen  is.

 

Op de bovenstaande tekening een deel van het emplacement van Tzummarum . Het linkerspoor gaat naar Stiens.

Het Station Oosterbierum  Foto :Utrechts archief. Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

Na een kilometer of drie kom je bij de plaats Oosterbierum .Even voor de plaats was vroeger nog een spoorbruggetje .  Bij Oosterbierrum  stond weer een kleiner type station van de NFLS . In de jaren zeventig kwam het station bijna klem te zitten tussen de agrarische schuren en in 1980 is het gebouw gesloopt . Het station zelf lag even ten zuiden van de plaats.  We gaan naar het Zuidwesten en komen bij de plaats Sexbierum .

Het station van Sexbierum   Foto :Oege Kleine . Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

 

Het station van Sexbierum staat er nog altijd hoewel hij er niet meer zo landelijk bij ligt als vroeger. De bewoners hebben het station goed onderhouden en het gebouw ziet er mooi uit .  We zijn hier al aan de westkant van Friesland en het spoor gaat hier in een ruime boog naar het zuiden toe . En komen we  bij de  spoorbrug over de Sexbierumermaar .  Deze spoorbrug had een behoorlijke overspanning van zo,n 15 meter . Even verder ligt het station van  Wijnaldum.

OP de foto het station van Wijnaldum. Foto Wim Mensinga. Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

Dit station uit 1902 is werkelijk prachtig onderhouden. En hoewel de glazen overkapping er niet thuis hoort past het heel goed bij het gebouw. Het is dan ook heel mooi gerestaureerd . Het is wel wonderlijk dat hier nog een station stond zo onder de rook van Harlingen .  Je kunt van af hier Harlingen al zien liggen. We komen langs de halte van Midlum deze haolte is vrij klein het is dan ook een halte van de derde klasse.Een dikke kilometer verder gaat de spoorlijn over een draaibrug bij de plaats Koetille . Dit was de wachters woning nr drie. Wie weet er meer over deze brug . Wanneer is hij gesloopt?  Was deze brug van het zelfde type als de brug in Leeuwarden?  wim_mensinga@hotmail.com  

 

De wachterswoning nr 3 . Foto verzameling Wim Mensinga. Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

De brug wachters woning van Koetille met het cijfer 3 op de gevel . Je kon hier ook nog in en uitstappen .  Ik denk dat hier in de begin tijd van de spoorlijn meer schepen dan treinen langs kwamen . Even  verder lag de wissel van de NFLS (Noord Friese Locaal spoorlijn ) bij gehucht Koetille.  In de vork van de wissel  stond een hoog seinhuis. De seinhuiswachter was de heer Roffel . Deze man had als bijverdienste een fietsenhandel ,hij repareerde hier ook wel fietsen.  De aansluiting van de NFLS kwam hier in 1904  tot stand .

 

De spoorbrug over het Harinxmakanaal . Dit was een draaibrug . In de oorlog is de brug al weer verwijderd. De brug lag tot in de jaren vijftig in een weiland . Wie heeft herinneringen aan dit station wim_mensinga@hotmail.com

De heer L Visser uit Harlingen speelde vroeger wel op en in de brug toen deze in het weiland lag. Hij wist mij te vertellen dat de brug  was gebouwd door machinefabriek Smulders uit Utrecht. 

De Heer J.G van de Werf  wist het volgende ..Als jongen speelden we op de brug die bij de kalkovens in een weiland lag.  Wist ik toen dat ik later treintjes gek werd dan had ik er foto's van gemaakt.maar in die tijd had je als jongen geen foto toestel. Ik zoek nu een foto van Harlingen tram station.

Een dienst regeling van de spoorlijn .

 

 Tekening W Mensinga.

Een locomotief van de NFLS .   Deze opvallende locomotief met zijn gele keur was een opvallende verschijning   Later ging de serie over naar de HSM . De meeste locomotieven die in Nederland reden kwamen uit Engeland maar deze locomotief serie was in Duitsland gebouwd .Later werd dit de serie 7101-7110 van de NS. Deze locomotieven wogen 44 ton . Deze bijzonder mooie locomotief had binnen liggende cilinders. De locomotief kon twee ton kolen mee nemen . Ook kwamen  hier de  series   7700  ,900  1700 ,1300 ,8100 De serie 7111-7125 was hier ook te vinden . Deze serie reed later ook een korte tijd op de spoorlijn van Groningen naar Zoutkamp. 

 Nog meer over de NFLS.   http://www.dokkumerlokaaltje.com