We maken een reis van Groningen naar Winschoten . We vertrekken in 1970 van het hoofdstation in Groningen met de blauwe engel richting het oosten .Veel van de beschreven gebouwen die we tegen komen zijn begin jaren zeventig gesloopt.

 Hoewel het stoomtijdperk verdwenen was waren er nog  diverse gebouwen van die tijd op het emplacement van Groningen aanwezig .   De NS gasfabriek van 1868  . en  de grote locloods uit 1925 stonden er nog.

We vetrekken met de blauwe engel van spoor 1 .  Aan de linkerkant staat het witte gebouw van Van Gend en Loos . Hier werden stukgoederen geladen en gelost op het losspoor dat hier aanwezig was.

 Naast ons staat een groene Mat 54 die naar het westen gaat . Als we vertrekken slaat de deur van de machinist met een klap dicht .  Dit dreunde altijd vreselijk . Dan maakte de trein een grommend geluid en  kwam op gang .  We komen  onder  het Hereweg viaduct door . Vlak voor het viadukt aan de kant van de pudding fabriek van Polak staan een aantal loc's van de serie 1100 in de  blauwe kleur.  Hier stond ook wel eens een blauwe locomotief  van de serie 1000 . Ook stonden hier vaak stroomlijn posttreinen  . Deze groene treinen leken veel op de blauwe engel maar hadden echter geen ramen aan de voor en achter kant . Je had het idee dat deze treinen wat misten .We gaan het viadukt onder door en komen bij de Lodewijkstraat. Op deze plaats stonden ook nog wel is treinen . We komen langs de wachtpost van de Lodewijkstraat. Deze post heeft er nog tot einde jaren zeventig vorige eeuw gestaan.    Dan komt aan de rechterkant het  balkengat van de houtzagerij. Hier was ook duiker  onder de spoordijk door.  Aan de linkerkant is de gemetselde  Helpman  elektriciteits centrale te zien . Voor de centrale stonden vaak goederen treinen en vuilnis treinen van de VAM.  Even verder gaan we onder  een groot bordessein  door, dit was  één van de grootste bordes seinen in het noorden .Er naast liggen allemaal volkstuintjes  . Vijfhonderd meter verder  was ook de splitsing van het voormalige Woldjerspoor en de zuidelijk  de boog van  Haren  te zien . Wij gaan echter recht door .  Langs het spoor is een mooie plas water te zien hier is ook een spoorbruggetje  .   We gaan over een wissel heen . Het goederenspoor van Haren komt samen met de onze  .We komen langs de wachterswoning   thans de woning van Riekje Buivenga. Er tegen over aan de rechterkant van het spoor staat het seinhuis WHA   . Het bestaat uit een stenen onderbouw met een houten bovenbouw  en dan passeren we de  overgang .   Aan de linkerkant van het spoor staan de telegraafpalen .We zien hier ook een paar bakens langs het spoor staan ook wel strijkplanken genoemd .

Het waren lange planken  die schuin om hoog liepen  voor de aankondiging van een voor sein .   . We gaan het Drentsche diep over het Winschoterdiep loopt parallel met ons en we zien daar dan ook een scheepswerf liggen. Door naar Westerbroek.  Hier is een wissel en een spoor loopt hier naar de glasvezel fabriek Silenca toe .We komen in Westerbroek langs de wachters woning hier woonde in die jaren zestig de Fam Kooi . Er stond hier vroeger ook een halte ;  Mevrouw Truus van Opzeeland, kleindochter van de stationschef wist dat haar opa daar van 1913 tot 1926 woonde en werkzaam was  .  Haar opa was ook telegrafist . De halte verdween al in 1930  . De wachters woning was van het standaard type. Hier stond wachters woning nr 78  De nummers liepen richting Nieuweschans in  cijfers  op. We gaan een onbewaakte overweg over en even verder zien we het Foxholstermeer met links de grootte aardappelmeel fabriek van Scholten Foxhol .  We zien het station van Kropswolde het spoor gaat hier met een  boog  voor langs . Het magazijn van het station werd in die tijd gebruikt als fietsenstalling .  Dit station werd veel gebruikt door de inwoners van Foxhol. Ook is er een stations koffiehuis aanwezig .Van af hier is het een kilometer naar Martenshoek toe . Achter de Julianastraat gaan we nog over een heel klein spoorbruggetje heen  . Dit is in de jaren negentig gesloopt . De halte van Martenshoek was niet meer dan een houten schuilruimte met een kantoor ruimte . Als het slecht weer was stond de ruimte helemaal vol.

 

De halte van Martenshoek rond 1968  foto. Utrechts Archief. Wie heeft herinneringen aan dit station? wim_mensinga@hotmail.com

De mensen stonden dan als haringen in een ton stijf tegen elkaar gepakt .  Tegenover het station lag wachtpost nr 81.   Hier was de bewaakte overgang van de Spoor straat . Als je nu weer in deze straat komt,  denk je hoe was dat mogelijk was zo'n smal straatje met al dat verkeer. We gaan verder. Aan de linkerkant zien we de chemische fabriek van Flebo en de strokartonfabriek van Beukema  thans Eskaboard  .Aan de rechterkant de vrij nieuwe wijk aan de Erasmusweg .We gaan de spoorbrug over bij het Kieldiep we zien hier aan de linkerkantde jeneverfabriek van Van Calcar.   Er stond eerder ook nog een wachtpost bij het kieldiep dat was nummer 82 . Daar werkte Sietse Koster .Bij de Kerkstraat gaat het langzamer want we komen bij het station van Hoogezand .

Het loket van het station van Hoogezand . foto Wim Mensinga.

Aan de rechterkant zien we de kwekerij van de heer Fransen . Dan komen we over de Kalkwijk .  Een paar jaar hier voor is de spoorbrug die hier lag weggehaald . Ook hier stond een wachterswoning   .Post 2 verwelkomt ons bij het station van Hoogezand . Het emplacement van Hoogezand heeft een behoorlijk aantal sporen en er was ook een spoordok. Er passeert hier een goederentrein met  loc 2400 er voor . Deze rijden hier dagelijks .We komen bij het station . Er staan hier een aantal seinen en de oude laad en los weg is hier ook nog aanwezig waar veel  groente en fruit  met de trein vervoerd werd.     Als we verder gaan zien

 

 

Post 2 aan de Kalkwijk in Hoogezand. Foto W Mensinga. Wie heeft herinneringen aan deze post? wim_mensinga@hotmail.com

 

we aan de linkerkant de goederenloods van de firma Roek dit was een zelfde type loods dan die nu nog in Zuidbroek staat . Deze loods is rond 1979 gesloopt . We  passeren de beroemde T post die nu bij het spoorweg museum in Utrecht staat . Bij de Kleinermeerster straat ligt een heel klein spoorbruggetje en er staat hier ook nog een wachtpost . Van uit de trein zie je alle tuintjes aan de Middenstraat .  Aan de rechterkant zien we de schoorstenen van de verschillende ketelhuizen van de kwekerijen die hier waren .We komen bij het station . Naast het station staat het koffiehuis van Deiman . We gaan over de ijzeren draaibrug over het Borgercompagniesterdiep . Aan de linkerkant loopt aan zandpad parallel met het spoor. Dan komt er een wissel hier loopt een spoorboog naar de kartonfabriek van Scholtens . Aan de linkerkant is het oude zwembad van Nero te zien . Dit was ook een zogenaamd spoorgat.We naderen Zuidbroek.Vlak voor  Zuidbroek zien we de fabriek de Motke . Dit was ook een aardappelmeel fabriek van Scholtens . We gaan nu door een boog heen en komen in Zuidbroek aan .   Het station van Zuidbroek is thans van de stichting NNTTM     http://www.nnttm.nl/   en wordt prachtig opgeknapt  .  Er is ook een boekwerk te krijgen over de geschiedenis  van het station en de omgeving   .   Dit is te koop bij de NNTTM  .We gaan over de spoorbrug en gaan langs de eerste post en paseren drie seinpalen . .  Het perron bij spoor 1 was veel langer dan nu het geval is . Rechts daarvan ligt graanhandel Sprik .We komen langs post 2. Hier staat ook nog een klein bordessein . Rechts is de afslag naar Veendam en links is nog wat van het baanlichaam van de spoorlijn naar Noordbroek te zien  We rijden nu op enkelspoor want in de oorlog is het andere spoor hier weggehaald .    Het is hier verder een open landschap en de spoordijk is amper begroeid met struiken.   We gaan hier omhoog en gaan over de vrij nieuwe brug van het Wildervanck kanaal heen .   De oude spoorbrug lag 125 meter noordelijker dan de huidige brug .  Als we over de brug  heen gaan zie je  Scheemda  en aan de rechter kant  is in de verte is Meeden te zien.  Voor Scheemda gaan we over de overweg heen . De spoorlijn buigt hier enig  om het midden perron heen .   Er staat voor het station een toiletgebouw en aan de andere kant staat een bijgebouw

Het station van Scheemda .Aan de linkerkant is het bijgebouwtje nog te zien . Verz W Mensinga Wie heeft herinneringen aan dit station? wim_mensinga@hotmail.com

 

 In het kantoortje van het station Scheemda zaten de zelfde wandtegeltjes als die bij het station van Zuidbroek in de hal zitten .  Als we verder gaan zien we aan de linkerkant een wissel liggen . Dit spoor gaat naar het achter gelegen Eexta haven . Even verder gaan we over een onbewaakte overweg heen en komen langs het bordes sein heen . Dit sein heeft nadat de rails naar de Eexta haven was verwijderd nog een aantal jaren vlak bij de haven op een grasveldje gestaan . We verlaten Scheemda en komen bij Heiligerlee over de overweg . Op- deze overweg zijn in het verleden veel ongelukken gebeurd .  We komen bij Winschoten aan de linkerkant is de Grachtstraat  te zien. Ook zien we de melkfabriek met zijn hoge schoorsteen . Bij de het Garst passeren we post T en komen op het emplacement van Winschoten aan . Het wordt donker in de trein dit komt door de grote goederenloods die tegenover het station ligt .

 

De goederenloods van Winschoten. foto Wim Mensinga. Wie heeft herinneringen aan dit gebouw . wim_mensinga@hotmail.com